Hoşgeldiniz :
Rehberlik Servisi
 
Ege Mef Öğretim Kursu

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

 -Rehberlik Servisiniz, 

Hem yaşam hem sınav başarısı ilkesinden yola çıkarak, bilimsellik ve profesyonellik esasına dayanır. Öğrencinin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle kendisini tanımasına, farkındalık kazanmasına, problem çözme gücünü geliştirmesine, çevre ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve becerileri kazanabilmesine yardımcı olmak amacıyla kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında çalışmalarını yürütür.

 Öğrencileri tanımak amacıyla kullanılan test, envanter, anket, bilgi formları gibi araçları hazırlar, geliştirir ve uygular. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ışığında öğrenciyi yakından tanır, takip eder ve kişisel gelişimlerine uygun yönlendirmelerde bulunur. Kursdaki rehberlik hizmetlerinin sunulmasında kurs rehber öğretmeni, müdürü ve müdür yardımcıları, sınıf rehber öğretmenleri ve diğer ders öğretmenleri aktif bir şekilde görev almaktadır.

 Öğrencilere zamanı planlama, kaynaklardan ve kitaplardan yararlanma, etkili verimli ders çalışma teknikleri ile ilgili yol gösterir. Öğrencilere gidebilecekleri üst kurslar, çalışabilecekleri iş ve meslekler hakkında bilgi verir ve onların bir mesleki tasarım geliştirebilmelerine, mesleğe yönelmelerine yardımcı olur. YKS ve TYT-Merkezi Test Sınavı hazırlık sürecinde meslekleri ve kursları tanıtır. Sınav kaygısı, motivasyon ve konsantrasyon konularında psikolojik destek sağlar. Sınav danışmanlığı, sınav sonrasında tercih çalışması yaparak öğrencilerin hedefledikleri kurslara yerleşmesine destek olur.

 Velileri bilgilendirmek amacıyla ergenlik dönemi, dikkat ve konsantrasyon, sınav sistemi, sınav kaygısı gibi konularda seminerler düzenler, dokümanlar hazırlar.

 

 EK ÇALIŞMALAR

 - Ek ve Tekrar Dersleri

 Bu dersler öğrencilerin isteği ve sınav sonuçlarının analizinin ardından duyulan ihtiyaç üzerine yapılır. Plan, rehber öğretmen tarafından öğrencilere duyurulur. Öğrenciler anlayamadıkları konuları tekrar etme ve soru çözme olanağı bulur.

 - Randevulu Ders Sistemi 

Derse katılamayan ya da konuları yeteri kadar anlayamadığını düşünen öğrenciler öğretmenleriyle görüşüp randevu alarak birebir derse katılırlar.

 - Soru Çözüm Günleri

 Rehber öğretmentarafından planlanan bu çalışmada derslere ayrılan sınıflarda ders öğretmenleriyle bir araya gelerek bolca soru çözülür ve öğrenilenler pekiştirilir.

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 Eğitim Kurumumuzda Ölçme ve Değerlendirme, rehberlik öğretmenleri ve MODERN Eğitim Kurumları işbirliği ile yürütülür.

 -MODERN Eğitim Kurumları’nda öğrenim gören öğrencilerin, konu eksiklerini saptamak, bu eksikleri tamamlamak ve sonuçlarının öğretim hizmetinde kullanılması amacıyla her ay tarama /deneme sınavları uygulanır.

 - MODERN Eğitim Kurumları’ndaki eğitim kalitesini sürekli geliştirmek amacıyla istatistikî analizler yapılır.

 - Analizler sonrasında, EGEMEF Eğitim Kurumları’ndaki öğretmenler ve yöneticiler sınıf durumları ve öğrenci durumları konusunda bilgilendirilir; önerilerde bulunur.

  

SINAVLAR

 Rehber öğretmenler, kurs müdürlükleri ile işbirliği yaparak öğretim yılının başında o öğretim yılına ait “sınav takvimi”ni hazırlar ve sınav çalışmaları bu takvime göre yürütülür. Ölçme ve Değerlendirme Birimi’nce hazırlanan sınavların uygulanması rehberlik birimi ve kurs müdürlüklerince yapılır. Bu sınavlar;

 - 9, 10 ve 11. sınıflar için Tarama ve Deneme Sınavları

 - 12. sınıflar için YKS/TYT denemeleridir.

 


SINAV RAPORLARI

 Ölçme ve değerlendirme sonuçları, işlenen konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır. Sınav sonuç analizleri ve puan durumlu listeler danışman öğretmene verilerek sınıflarda da ilan edilmesi sağlanır. Ayrıca bu başarı analizleri konusunda tüm öğretmenler ve kurs yöneticileri bilgilendirilir.

 

- Sınav Sonucunda Verilen Raporlar

 - Konu analizli karne

 - Sınıfa ve öğrencilere ait puanlar ve ortalamaları,

 - Dersle ilgili öğrenme alanlarına ait başarı yüzdeleri,

 - Sınıf ve kurs başarısı yüzdesi

 - Genel tablo ve grafikler yer alır.

 Sınav sonuçlarına göre; sınıf, branş ve rehber öğretmen işbirliği ile öğrencilerin başarılı ve başarısının düşük olduğu konular belirlenerek nedenleri üzerine değerlendirmeler yapılır.  Yapılan çalışmada öğrencilerin eksikleri belirlenerek etüt çalışmaları yapılır.

 

 

 


 

 

 
 

 

 

Duyurular
Anket
Şubat ayında Yapacağımız Sınava Katılmak İstermisiniz

evet
hayır
E-Bülten
Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...
Adınız
E-posta Adresiniz
Ekle   Çıkar
Hava Durumu

İzmir Pazartesi Parçalı Bulutlu Parçalı Bulutlu En yüksek 14°C En düşük 6°C

--counter--